Nieuws berichten

Tijdens de ledenvergadering van 10 februari 2021 is speeltuinvereniging d’n Geetelingshook opgeheven. 

Alle aanwezigen leden stemden voor het voorstel om de huidige vereniging op te heffen en de aanwezige financiële middelen beschikbaar te stellen aan Stichting Speel en beweegpark de Stroet. 

Dit betekent dat speeltuinvereniging D’n Geetelingshook ophoudt te bestaan.

 De contributie voor 2021 zal NIET van uw rekening worden afgeschreven.

Foto’s en filmpjes kun je hier vinden

Algemene informatie

De speeltuin is gesloten en heropen in de zomer als speel en beweegpark de Sroet.

Meer informatie op:  Speel- en beweegpark De Stroet

 

Indien u een vraag heeft over de huidige speeltuin:   info@speeltuinbeltrum.nl

Onze locatie